Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

ΜΑΣ 458 (Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων) και ΜΑΣ468 (Θέματα Στατιστικής Ι)

 1. Εργασία 3
 2. Σημειώσεις R για Προσομοίωση
 3. Εργασία 2, Λύσεις R
 4. Σημειώσεις R για Ανάλυση Δεδομένων, Δεδομένα 1, 2
 5. Εργασία 1, Λύσεις R
 6. Εισαγωγικές Σημειώσεις R, Δεδομένα
 7. Διάγραμμα μαθήματος

 

ΜΑΣ 452 (Γραμμικά Μοντέλα 2) και ΜΑΣ653 (Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα)

 1. Εργαστήριο 1, 2, 3, Δεδομένα
 2. Εργασία 1, Δεδομένα
 3. Φυλλάδιο Ασκήσεων 1
 4. Διάγραμμα μαθήματος MAΣ452
 5. Διάγραμμα μαθήματος MAΣ653

 Contact details

Sergios Agapiou
Department of Mathematics and Statistics
University of Cyprus
1 University Avenue
2109 Nicosia, Cyprus
Email: sergiosagapiou@gmail.com