Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

ΜΑΣ 451 (Γραμμικά Μοντέλα 1)

 1. final2020.zip

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

ΜΑΣ 361 και ΜΑΣ660 (Θεωρία Πιθανοτήτων)

 1. Φυλλάδιο Ασκήσεων 5
 2. Φυλλάδιο Ασκήσεων 4
 3. Φυλλάδιο Ασκήσεων 3
 4. Φυλλάδιο Ασκήσεων 2
 5. Φυλλάδιο Ασκήσεων 1
 6. Διάγραμμα μαθήματος

 

ΜΑΣ 451 (Γραμμικά Μοντέλα 1)

  Σημειώσεις ANOVA στην R, Καθηγητή Κωνσταντίνου Φωκιανού και Χαράλαμπου Χαραλάμπους
 1. Σημειώσεις Καθηγητή Κωνσταντίνου Φωκιανού
 2. Διάγραμμα μαθήματος

 

Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

ΜΑΣ 458 (Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων) και ΜΑΣ468 (Θέματα Στατιστικής Ι)

 1. Σημειώσεις R για Monte Carlo
 2. Σημειώσεις R για Προσομοίωση
 3. Σημειώσεις R για Ανάλυση Δεδομένων, Δεδομένα 1, 2
 4. Εισαγωγικές Σημειώσεις R, Δεδομένα
 5. Διάγραμμα μαθήματος

 

ΜΑΣ 452 (Γραμμικά Μοντέλα 2) και ΜΑΣ653 (Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα)

 1. Εργαστήριο 6
 2. Εργασία 2
 3. Εργαστήριο 5, Δεδομένα
 4. Εργαστήριο 4, Δεδομένα
 5. Εργαστήριο 1, 2, 3, Δεδομένα
 6. Εργασία 1, Δεδομένα
 7. Φυλλάδιο Ασκήσεων 1
 8. Διάγραμμα μαθήματος MAΣ452
 9. Διάγραμμα μαθήματος MAΣ653

 Contact details

Sergios Agapiou
Department of Mathematics and Statistics
University of Cyprus
1 University Avenue
2109 Nicosia, Cyprus
Email: sergiosagapiou@gmail.com