Οργανωτική Επιτροπή:

 

 

 

 

    Επιστημονική Επιτροπή:

 


Α. Βίδρας
Σ. Κουμάντος
Γ. Κυριαζής
Ε. Μηλάκης
Γ.Σ. Σμυρλής
Ν. Στυλιανόπουλος
Ν. Χαραλάμπους
Κ. Χριστοφόρου


Ι. Γάσπαρης 
Μ. Μαριάς*
Γ. Μπαρμπάτης
Α. Τσολομύτης

    Εγγραφή:

Χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να εγγραφείτε στο συνέδριο/Please register for the conference at the following link: Εγγραφή

 

“The beauty of Mathematics only shows itself to more patient followers.”
                                                           Maryam Mirzakhani, 1977-2017