ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση:
tziolas@ucy.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Μαθηματικών
και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο:
FST 142

Τηλέφωνο:
+357 22 892623
Τηλεομοιότυπο:
+357 22 892601

Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία
Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Πτυχίο Μαθηματικών 1991). Μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Utah, USA (Διδακτορικό 1999).
Έχει εργαστεί ως Visiting Assistant Professor στο Oklahoma State University, USA, University of Warick UK, Mox Planck Institute for Mathematics, Germany, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα, University of Washinghton, USA, University of Tokyo, Japan.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αλγεβρική Γεωμετρία

Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Προσωπική Ιστοσελίδα

Mathscinet


COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ