ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

 


Θεοφάνης Σαπατίνας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
fanis@ucy.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τμήμα Μαθηματικών
και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο:
FST 01 Β130

Τηλέφωνο:
+357 22 892653

Τηλεομοιότυπο:
+357 22 892601

Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1989). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως και Διδακτορική Διατριβή στη Στατιστική το 1991 και 1994, αντιστοίχως). Έχει εργασθεί ως research fellow στο πανεπιστήμιο του Exeter (1993-1996) και ως research associate στο Πανεπιστήμιο του Bristol (1996-1998), Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διδάξει ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury (1998-2000), Ηνωμένο Βασίλειο, και ως επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2001 - 2005). Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου απο τον Οκτώβριο του 2005.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Θεωρία και εφαρμογές των wavelets στη Στατιστική και σε χρονοσειρές
Στατιστική επεξεργασία σημάτων με τη χρήση των wavelets
Αναπαραμετρική παλινδρόμηση και σχετικά προβλήματα
Συναρτησιακά γραμμικά μοντέλα και συναρτησιακή ανάλυση δεδομένων
Πρόβλεψη σε συνεχή χρόνο


Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Προσωπική ιστοσελίδα
Κατάλογος δημοσιεύσεων
Ανασκοπήσεις άρθρων του στο MathSciNet
COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ