ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 Ηλεκτρονική διεύθυνση:
samiou@ucy.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο:
FST 01 Β135

Τηλέφωνο:
+357 22 892627

Τηλεομοιότυπο:
+357 22 892601


Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1990). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Augsburg της Γερμανίας. (Διδακτορική Διατριβή το 1997). Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Augsburg, ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Munster της Γερμανίας, ως ερευνήτρια βοηθός (research assistant) στο Πανεπιστήμιο Hull του Ηνωμένου Βασιλείου και ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατά τα έτη 1998-2002). Επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2002.Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γεωμετρία Riemann
Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Προσωπική ιστοσελίδα

Δημοσιεύσεις
Ανασκοπήσεις άρθρων της στο MathSciNetCOPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ