ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 Ηλεκτρονική διεύθυνση:
stathisp@ucy.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο:
FST 01 Β137

Τηλέφωνο:
+357 22 892643

Τηλεομοιότυπο:
+357 22 892601

Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Βασικές σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Diplom στα Οικονομικά Μαθηματικά το 1985. Διδακτορική Διατριβή το 1990). Έχει διδάξει ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1985-1990), ως επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομολογικής Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Πολυτεχνείου του Βερολίνου (1991-1993), και ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1993-1997). Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1997 μέχρι το 2004. Καθηγητής απο το 2004.Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρονοσειρές και Φασματική Ανάλυση
Αναδειγματοληπτικές μέθοδοι για εξαρτώμενες μεταβλητές
Απαραμετρικές μέθοδοι εκτιμήσεων συναρτήσεων
'Ελεγχοι καλής προσαρμογής
Εξακρίβωση ταυτότητας μοντέλων σε χρονοσειρές, κ.άΕπιπρόσθετες Πληροφορίες

Προσωπική ιστοσελίδα

Ερευνητικές Εργασίες
Ανασκοπήσεις άρθρων του στο MathSciNetCOPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ