ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
fokianos@ucy.ac.cy

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

Γραφείο:
FST 01 031

Τηλέφωνο:
+357 22 892613

Τηλεομοιότυπο:
+357 22 892601

Σύντομα Βιογραφικά Στοιχεία

Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1991). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Maryland, College Park, Η.Π.Α. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως το 1993. Διδακτορική Διατριβή το 1996). Έχει διδάξει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Ohio (ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής, 1996-1999) και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (ως λέκτορας, κατά τα έτη 1999-2001, και ως επίκουρος καθηγητής από το 2001).Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κατηγορικές Χρονοσειρές
Ημιπαραμετρική Στατιστική
Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων
Στατιστικές Μέθοδοι στη ΓενετικήΕπιπρόσθετες Πληροφορίες


Προσωπική ιστοσελίδα
Βιβλία, δημοσιεύσεις και προδημοσιεύσεις
Ανασκοπήσεις άρθρων του στο MathSciNet

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ