ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
       
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


Εγγραφές Φοιτητών/Φοιτητριών


Πληροφορίες για Εγγραφές
[ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ]


Πληροφορίες για συναντήσεις με ακαδημαϊκούς συμβούλους
[ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ]

 

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ