ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΕΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


Φοιτητικά Νέα - Εκδηλώσεις


Σπουδές και Φοίτηση

Εισαγωγή Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σύστημα Σπουδών
Σύστημα Αξιολογήσεως Φοιτητών
Προβλήματα Παρακολουθήσεως Μαθημάτων και Κακής Επιδόσεως
Αναστολή Φοιτήσεως
Επιλογή Μαθημάτων / Εγγραφές Εξαμήνου
Φοιτητική Ταυτότητα
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι
Αναστολή Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
Πιστοποιητικά Σπουδών
Δελτία Αναλυτικής Βαθμολογίας
Περισσότερες Πληροφορίες σε Θέματα Σπουδών και Φοίτησης


Φοιτητική Ζωή

Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (Φ.Ε.ΠΑΝ.)
Φοιτητικές Δραστηριότητες - Όμιλοι και Οργανώσεις
Αθλητισμός
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής/Στηρίξεως
Υπηρεσίες Οικονομικής Ενισχύσεως
Υπηρεσίες για τη Στέγαση και τη Σίτιση
Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών
Υγεία - Κέντρο Πρώτων Βοηθειών


Σταδιοδρομία

Επαγγελματική Αγωγή και Συμβουλευτική
Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ξένα ιδρύματα
Σεμινάρια, Εργαστήρια και Εκδόσεις (σταδιοδρομίας και σπουδών)
Προσωπική Καθοδήγηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Σταδιοδρομία
Βιβλιοθήκη Κέντρου Σταδιοδρομίας
Γραφείο Αποφοίτων
COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ