ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Ανασκοπήσεις άρθρων

MathSciNet (MR)

Zentralblatt der Mathematik

Ηλεκτρονικά Περιοδικά μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ηλεκρονικά Περιοδικά Μαθηματικών και Στατιστικής στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου (Α-Ι)

Ηλεκρονικά Περιοδικά Μαθηματικών και Στατιστικής στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου (J-Z)

Κατάλογοι Περιοδικών των Μαθηματικών

Περιοδικά από το Site της A.M.S.

 

Περιοδικά από το Site του Πανεπιστημίου του Chicago

 

Περιοδικά από το Site του Πανεπιστημίου του Würzburg


Κατάλογος Περιοδικών Στατιστικής και Θεωρείας Πιθανοτήτων

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ