ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Η Ιστορία των Μαθηματικών στο διαδίκτυο

(i) Archimedes

(ii) Greek Mathematics (I)

(iii) Greek Mathematics (II)

(iv) The MacTutor History of Mathematics Archive

(v) Indexes of Biographies

(vi) The Mathematics Genealogy Project

(vii) General Sites, Electronic Archives and Databases

(viii)Websites for the History of Related Sciences

(ix) Biographies of Scientists

(x) Sites relating to Individual Mathematicians

(xi) Mathematics in Specific Cultures, Periods or Places

(xii) Topics in the Development of Mathematics

(xiv) Electronic Texts

(xv) Bibliographies

(xvi) Societies

(xvii) Museums

(xviii) Journals and Periodicals

(xix) Mailing Lists

(xx) Online Books and Lecture Notes

(xxi) Miscellaneous


COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ