ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μαθηματικές Εταιρείες

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Αμερικάνικη Μαθηματική Εταιρεία

Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία

Ιταλική Μαθηματική Ένωση

Γερμανική Μαθηματική Εταιρεία

Γαλλική Μαθηματική Εταιρεία

Μαθηματική Εταιρεία Λονδίνου

'Aλλες Μαθηματικές Εταιρείες


Στατιστικές Εταιρείες και Οργανισμοί

GREEK STATISTICIANS WORLDWIDE
STATSWEB
STATSCI

  • More Associations. IASC's list of professional organizations in statistical computing.
  • More Associations. See "Statistical Research Groups, Institutes, and Associations", Virtual Library: Statistics.
 
COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ