ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Βιβλιοθήκη

Κεντρική ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ωράριο λειτουργίας

Αναζήτηση εγγραφών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ηλεκτρονικά Περιοδικά Μαθηματικών και Στατιστικής στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου (Α-Ι)

Ηλεκτρονικά Περιοδικά Μαθηματικών και Στατιστικής στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου (J-Z)


Σημείωση: Υπεύθυνος του τμήματος για τη βιβλιοθήκη είναι ο Γ. Κυριαζής

 

 

 
COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ