ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας


- Ανάλυση, Άλγεβρα και Γεωμετρία

- Θέση Ειδικού Επιστήμονα

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ