ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
       
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ


Οι αναφερόμενες βαθμίδες είναι εκείνες στις οποίες εντάχθηκαν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ