ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο : + 357 22 892600
Τηλεομοιότυπο : + 357 22 892601

 

Απονομές τίτλων επιτίμου διδάκτορος


Κατόπιν εισηγήσεως του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει απονείμει τον τίτλο του επιτίμου διδάκτορος στους ακόλουθους επιστήμονες:

1) Καθηγητή C. R. Rao (την 23η Απριλίου 2001)

Calyampudi R. Rao posed with his National Medal of Science outside the White House.

Βιογραφικά στοιχεία του τιμηθέντος (Word-file)

Φωτογραφίες από μια εκδήλωση προς τιμήν του C.R. Rao στον Λευκό Οίκο (την 12η Ιουνίου 2002)
2)
Καθηγητή Τζων Αργύρη (την 16η Οκτωβρίου 2001)


Σύντομη σκιαγράφηση του έργου τού τιμηθέντος (Word-file)

Φωτογραφίες από την τελετή απονομής του τίτλου3) Καθηγητή Δημήτριο Χριστοδούλου (την 31η Μαΐου 2003)

Σύντομη σκιαγράφηση του έργου τού τιμηθέντος (Word-file)

'Ενα πιο αναλυτικό σημείωμα περί των έργων του (Pdf-file)

Laudatio (Pdf-file)

Φωτογραφίες από την τελετή απονομής του τίτλου

Περαιτέρω πληροφορίες

News from Princeton University (March 24, 1997)

'Αρθρο από το περιοδικό Notices of A.M.S., το οποίο αφορά στην απονομή τού Bochner Prize 1999

Περί μαύρων οπών htm-άρθρο από την wolfram.com

The action Principle and Partial Differential Equations (PUP)

COPYRIGHT © 2005 -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ