Τίτλοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης - (Μάστερ)

  Αναζήτηση με
 
 
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Θεωρήματα Εμφύτευσης σε Χώρους Sobolev  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Εμμανουήλ Μηλάκης
Συγγραφέας: Σάββας Ανδρονίκου
Χρονιά: 05/2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Quadratic Forms and the Hasse-Minkowski Theorem  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Εύης Ιερωνύμου
Συγγραφέας: Μάριος Λαζάρου
Χρονιά: 05/2019
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Introduction to Maximal Functions  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Κυριαζής
Συγγραφέας: Νικολέττα Νικολάου
Χρονιά: 12/2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Invariant Manifolds and Their Applications in Viscous Wave Fans of Hyperbolic Systems of Conservation Laws  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Τσιουτής
Χρονιά: 05/2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: An hp Finite Element Method for a Second Order Singularly Perturbed Boundary Value Problem with two Small Parameters  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Ειρήνη Συκοπετρίτου
Χρονιά: 05/2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Ιξωδοπλαστικές Περιστροφικές Ποές Couette με μη Γραμμική Ολίσθηση  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Γεωργίου
Συγγραφέας: Νεόφυτος Νεοφύτου
Χρονιά: 05/2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Some Numerical Experiments on Radial Basis Function Approximation  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Καραγιώργης
Συγγραφέας: Πηνελόπη Τρύφωνος
Χρονιά: 05/2018
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Οι Βαθμωτοί Νόμοι Διατήρησης και η L1 Θεωρία των Ασθενών τους Λύσεων  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Συγγραφέας: Χριστιάνα Τυχάλα
Χρονιά: 12/2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Κλασικές Λύσεις σε Υπερβολικά Συστήματα Νόμων Διατήρησης και το Πρόβλημα του Riemann  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Συγγραφέας: Μαρία-Ιωάννα Κωμοδρόμου
Χρονιά: 05/2016
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και η θεωρία των DeGiorgi–Moser–Nash  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Εμμανουήλ Μηλάκης
Συγγραφέας: Γεωργιάνα Χατζηγεωργίου
Χρονιά: 12/2015
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Robust exponential Convergence in a Balanced Norm for an hp Finite Element Method Applied to Fourth Order Singularly Perturbed Problems  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Χαραλαμπία Βαρνάβα
Χρονιά: 12/2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για Προβλήματα Ιδιοτιμών 4ης Τάξης με Διαταραχές  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Δέσπω Σαββίδου
Χρονιά: 12/2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: C1Ιεραρχικές Συναρτήσεις Βάσης με Εφαρμογές στη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Νίκος Νικολάου
Χρονιά: 04/2014
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Frames and Bases in Hilbert Spaces 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Κυριαζής
Συγγραφέας: Ευαγγελία Αποστολακούδη
Χρονιά: 12/2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Logarithmic Sobolev Inequalities and Heat Kernel Bounds 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Νέλια Χαραλάμπους
Συγγραφέας: Ηλίας Τεργιακίδης
Χρονιά: 12/20138
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Canonical Reduced Decomposition for the Elements of Symmetric Group 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Παλλήκαρος
Συγγραφέας: Κυριάκος Α. Τόμουζου
Χρονιά: 09/2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Τύποι Μονοτονίας και Εφαρμογές σε Προβλήματα Ελευθέρων Συνόρων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Εμμανουήλ Μηλάκης
Συγγραφέας: Μαριλίζα Δημητρίου
Χρονιά: 05/2013
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Newtonian Poiseuille Flows with Pressure–Dependent Wall Slip 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Γεωργίου
Συγγραφέας: Παντελίτσα Πανασέτη
Χρονιά: 05/2012
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: The hp Finite-Element Method for 4th–Order Singularly Perturbed Boundary Value Problem 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χρίστος Ξενοφώντος
Συγγραφέας: Άντρη Ζουβάνη
Χρονιά: 06/2012
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Introduction to Wavelet Theory of the Real Line 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Κυριαζής
Συγγραφέας: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Χρονιά: 05/2012
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Short Term Load Prediction Using Functional Time Series Methods: Application to the Electricity Authority of Cyprus System 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευστάθιος Παπαροδίτης και Θεοφάνης Σαπατίνας
Συγγραφέας: Μαρία Φραγκέσκου
Χρονιά: 12/2011
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Prediction of the Daily Power Demand Shapes for the Electricity Authority of Cyprus System Using Functional Time Series Methods 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευστάθιος Παπαροδίτης και Θεοφάνης Σαπατίνας
Συγγραφέας: Δημήτριος Πηλαβάκης
Χρονιά: 12/2010
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Συμμετρίες Χαμιλτονιανών Συστημάτων με ένα, δύο και τρείς Βαθμούς Ελευθερίας 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παντελής Δαμιανού
Συγγραφέας: Σταύρος Κοντογιώργης
Χρονιά: 12/2010
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Symmetry Studies of Factorial Experiments and Short Symbolic Sequences 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρονιά: 12/2009
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Statistical Inference Based on Divergence Measures 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Παναγιώτης Παναγιώτου
Χρονιά: 12/2009
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Η Έννοια της Κυριαρχίας στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Κατερίνα Περικλέους
Χρονιά: 12/2009
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Numerical Schemes Approximating the Solutions of the Heat Equation: Experiments, Stability Questions, and Applications in Modeling of Options Pricing 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γιώργος Σωκράτης Σμυρλής
Συγγραφέας: Bjelica Dubravka
Χρονιά: 05/2007
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: On Changes in the Distribution of Financial Characteristics in Cyprus: Evidence from the Cyprus Survey of Consumer Finances 1999 and 2002 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Μαρία Χαραλάμπους
Χρονιά: 05/2006
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: The Composition of Cyprus Household Assets: Results from the Cyprus Survey of Consumer Finances (CYSCF1999) 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Κουρουγιάννης
Χρονιά: 05/2005
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Portmanteau Type Test Based on Residual Autocorrelations in Time Series Analysis 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευστάθιος Παπαροδίτης
Συγγραφέας: Μιχάλης Κολοσσιάτης
Χρονιά: 05/2005
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Biostatistical Analysis of Interval Censored and Truncated Data in Frailty Models  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ίλια Βόντα
Συγγραφέας: Ανδρέας Αρτεμίου
Χρονιά: 06/2005
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Αριθμητικές Προσομοιώσεις Μεταβατικών Ιξωδοπλαστικών Ροών 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Γεωργίου
Συγγραφέας: Μαρία Κ. Χατζημηνά
Χρονιά: 06/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Θιξοτροπικά Μοντέλα 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Γεωργίου
Συγγραφέας: Ελένη Ταλιαδώρου
Χρονιά: 06/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: A Two-Stage Randomized Response Procedure 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Τάσος Χριστοφίδης
Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου
Χρονιά: 12/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Group Analysis of Generalized Burgers Equations 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Χριστόδουλος Σοφοκλέους
Συγγραφέας: Έλενα Δημητρίου
Χρονιά: 06/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Επαναληπτικές και Ημιεπαναληπτικές Μέθοδοι για την Αριθμητική Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Νικόλαος Στυλιανόπουλος
Συγγραφέας: Ευγενία Χριστοδούλου
Χρονιά: 06/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Efficient Algorithms for Approximating Particular Solutions of Certain Elliptic Equations Using Chebyshev Polynomials 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Καραγιώργης
Συγγραφέας: Ειρήνη Κύζα
Χρονιά: 06/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: McKay Correspondence and Norms of Integer Matrices 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παντελής Δαμιανού
Συγγραφέας: Άδωνης Κυριάκου
Χρονιά: 04/2004
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Grassmann Manifolds and the Moduli Space of Metric 2-Step Nilpotent Algebras 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ευαγγελία Σαμίου
Συγγραφέας: Νίκος Γεωργίου
Χρονιά: 12/2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Generalized Full Kostant-Toda Lattices 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παντελής Δαμιανού
Συγγραφέας: Κυριάκος Κωνσταντινίδης
Χρονιά: 06/2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Special Topics in Model Selection Criteria: Theory and Applications 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Κυριάκος Ματθαίου
Χρονιά: 12/2003
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Μια Ιδιάζουσα Μέθοδος Συνοριακού Ολοκληρώματος για Δισδιάστατα Ελλειπτικά Προβλήματα με Συνοριακές Ανωμαλίες 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Γεώργιος Γεωργίου
Συγγραφέας: Μιλτιάδης Ελιώτης
Χρονιά: 05/2002
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Statistical Methodology in Genetic Epidemiology : Theory and Applications 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Χριστοδούλου
Χρονιά: 12/2001
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Κριτήρια Επιλογής Μοντέλων: Χρήση, Ασυμπτωτικές Ιδιότητες και Εφαρμογές σε Παραμετρικά και Ημιπαραμετρικά Μοντέλα Ανάλυσης Επιβίωσης 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου
Συγγραφέας: Μαριάννα Πετρακκίδου
Χρονιά: 12/2000
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Η Αριθμητική Επίλυση της Ροής Εκβολής Νευτώνειου Ρευστού από Δακτυλιοειδή Αγωγό σε Υψηλούς Αριθμούς Reynolds 
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Ανδρέας Καραγιώργης και Γιώργος Γεωργίου
Συγγραφέας: Κώστας Χαραλαμπίδης
Χρονιά: 12/2000
Ηλεκτρονική Τοποθεσία:
 Διατριβή Μάστερ
Τίτλος: Linear Recurrences and the Laxton Group  
Επιβλέπων Καθηγητής/τρια: Παντελής Δαμιανού
Συγγραφέας: Στέλιος Κουζάρης
Χρονιά: 1999
Ηλεκτρονική Τοποθεσία: