ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2008

 

Ημερομηνία Διάλεξης

Αίθουσα

Ωρα

Ομιλητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τίτλος

           
9/12/08 Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:00-17:00 Νίκος Γεωργίου

Institute of Technology, Tralee

 

“On the space of oriented geodesics of H³”

 

28/11/2008

 

Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:30-17:30 Καθηγητής Πέτρος Δελαπόρτας

Athens University of Economics

“Estimation of time-varying high-dimensional covariance matrices”

28/11/2008

 

Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 11:30-12:30 Professor Raj Huilgol Flinders University of South Australia Propagation of Singular Surfaces in Incompressible Viscoelastic and Viscoplastic Fluids
21/11/2008 Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:30-17:30

Hans Arnfinn Karlsen

 

University of Bergen

 

Markov methods in time series

 

14/11/2008

 

Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 13:15-15:00 Professor Shaul Bar-Lev

University of Haifa Israel

 

“Group Testing Procedures with Incomplete Identification and Their Applications in Medical and Industrial Problems”

07/11/2008

 

Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:30-18:30 Professor Markus Reiss

Institute for Applied Mathematics,

Universitat Heidelberg,

Germany

 

“ Wavelet methods in statistical inverse problems

 

10/10/2008

 

Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:30-18:30 Professor Paul Embrechts Department of Mathematics and RiskLab, ETH Zurich “Statistics and Quantitative Risk Management”
17/09/2008 Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 14:30-15:30 Καθηγητής Νικόλαος Μπουρναβέας

School of Mathematics
University of Edinburgh, UK

 

“Velocity averaging for the kinetic transport equation in hyperbolic Sobolev spaces”
(joint work with Benoit Perthame and Susana Guttierez
)

 

12/9/2008 Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 16:30-18:30 Professor Michael Neumman Department of Mathematics and RiskLab, ETH Zurich “Dependence in Probability and Statistics”
9/7/2008 Αίθουσα 039, Πτέρυγα Ε, Κτήριο: ΣΘΕΕ01 11:00-12:00 Καθηγητής Βασίλης Νεστορίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών “Recent developments in Universal Series”

27/5/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12 11:00-13:00 Professor Catherine Beneteau University of South Florida, USA The Isoperimetric Inequality and Free Boundary Problems

26/05/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 11:00-13:00 Professor Dmitry Khavinson University of South Florida, USA From the Fundamental Theorem of Algebra to Astrophysics: a “Harmonious” Journey

23/5/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 16:00-17:00 Νίκος Στυλιανόπουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Fine asymptotics for Bergan orthogonal polynomials over domains with corners
22/05/2008 Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 16:00-17:00 Professor Catherine Beneteau University of South Florida, USA A survey of external problems of non-vanishing analytic functions

22/05/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 15:00-16:00 Professor Terry Sheil-Small University of York, UK Polynomial Interpolation at Roots of Unity

21/05/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 16:00-17:00 Professor Dmitry Khavinson University of South Florida, USA “Fingerprints” of the two dimensional shapes and lemniscates

20/05/2008

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12) 11:00-12:00 Prof. Zoltan Szabo City University of New York and Max Planck Institute Leipzig C-symmetry in physics and mathematics

05/05/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

11:00-12:00 Prof. Yehoram Gordon Technion – Israel Institute of Technology Some applications of the Gaussian Min-Max theorem

4/4/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

15:00-16:00 Καθηγητής  Απόστολος Χατζηδήμος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βέλτιστη Μιγαδική Παρεκβολή του Μιγαδικού Μετασχηματισμού Cayley

29/02/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Prof. Hernando Ombao

Department of Community Health, Center for Statistical Sciences, Brown University

 

Spectral Analysis of Brain Signals

29/02/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

17:00-18:00

Prof. Mohsen Pourahmadi

Division of Statistics, Northern Illinois University

Sparse and Parsimonious Models for the Covariance Matrix of Correlated Data

13/02/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Ιωάννης Ντόκας

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

 

Cohomology of restricted Lie algebras.

06/02/2008

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Dr. Spiros Karigiannis

Mathematical Institute, University of Oxford

 

What is a G_2 manifold?