ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2007

 

 

Ημερομηνία Διάλεξης

Αίθουσα

Ωρα

Ομιλητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τίτλος

21/12/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

15:00-16:00

Γιώργος Σωκράτης Σμυρλής

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Α Runge-type theorem in bounded domains satisfying the segment condition

20/12/2007

 

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

 

 

11:00-14:00

 

 

 

Jasmin Raissy

 

 

 

Piza, Italy

 

 

Mini-Workshop: Topics in Several Complex Variables and Geometry

 

Linearization of holomorphic germs with quasi-Brjuno fixed points

 

19/12/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Mihai Putinar

University of California, Santa Barbara, USA

Compact Hankel forms on planar domains

17/12/2007

19/12/2007

20/12/2007

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

 

11:00-12:30

11:00-14:00

Marco Abate

Piza, Italy

Mini-Workshop: Topics in Several Complex Variables and Geometry

 

 

Introduction to local dynamics in one complex variable

 

5/12/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

11:00-12:00

Ανάργυρος Κατσαμπέκης

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Matchings in simplicial complexes, circuits and toric varieties

28/11/2007

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Στρατής Κουνιάς

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Optimal Repeated  Measurements designs

23/11/2007

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Roland Fried

 

Department of Statistics, University of Dortmund

 

Outliers in time series

 

14/11/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

16:00-17:00

Alexandre Zalesski

University of East Anglia

Simple Hurwitz groups: the classification problem

7/11/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

17:00-18:00

Δημήτρης Νούτσος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επίλυση συστημάτων Toeplitz  με επαναληπτικές μεθόδους

24/10/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Eιρήνη Κύζα

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Aριθμητικές Μέθοδοι για εξισώσεις τύπου Schrödinger

17/10/2007

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

11:00-12:00

Μιχάλης Μαριάς

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μετασχηματισμοί Riesz και φασματικοί πολλαπλασιαστές σε πολλαπλότητες Riemann

8/10/2007

 

 

Aίθουσα ΧΩΔ  - 102

16:30-18:00

Bulat N. Khabibullin

Bashkir State University, Institute of Mathematics, Russia

Balayage method: the distribution of zeros for holomorphic functions and representations of meromorphic functions

5/10/2007

Aίθουσα ΧΩΔ1 -  002

16:30-18:00

Bulat N. Khabibullin

Bashkir State University, Institute of Mathematics, Russia

Balayage method: the distribution of zeros for holomorphic functions and representations of meromorphic functions

5/10/2007

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος Χημείας – Β129 (κτίριο ΘΕΕ 2)

10:00 – 13:30

Τhird Workshop in Group Analysis of Differential Equations – Integrable Systems

 

 

 1. H. Sabourin, Universite de Poitiers, France

“Some nice properties of the minimal nilpotent adjoint orbit in a semi-simple Lie algebra.

 

 1. R. Popovych, Universität Wien, Austial

“Potential symmetries of multidimensional equations”

 

 1. Y. Christodoulides, University of Cyprus

“Darboux polynomials and first integrals of Lotka-Volterra systems in three dimensions”.

 

 1. M. Christou, University of Cyprus

“Numerical investigation and comparison of the NLSE with sacturated and/or cubic non-linearity”.

 

 1. E. Demetriou, University of Cyprus

“Group Analysis of 2+1 and 3+1 Diffusion-Convection Equations”.

 

 1. K. Konstandinides, University of Cyprus

“Algebraic integrability of Lotka Volterra  equations in  three dimensions”

 

4/10/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος Χημείας – Β129 (κτίριο ΘΕΕ 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 – 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τhird Workshop in Group Analysis of Differential Equations – Integrable Systems

 

 1. A. Nikitin, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine

“More on Galilean invariance”

 

 1. C. A. Pallikaros, University of Cyprus

“Symmetric group: subsequences and representations”.

 

 1. F. Petalidou, University of Peloponnese, Greece

“On the geometric quantization of twisted Poisson manifolds

 

 1. A. Tersenov, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Russia

“Sufficient conditions for non-existence of gradient blow-up for nonlinear parabolic equations”.

 

 

 1. O. Vaneeva, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine

“Group classification via mapping between classes”.

 

 1. C. Tsaousi , University of Cyprus

“Differential invariants for  n-dimensional hyperbolic equations”

 

26/9/2007

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-16:50

Dov Aharonov

Technion University, Israel

Extreme and Support Points of the Class of Nonvanishing Univalent Functions

26/9/2007

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

17:00-17:50

Sever Dragomir

Scholl of Computer Science & Mathematics, Victoria University,  Melbourne, Australia

Sharp Bounds for the deviation of a function from the chord generated by its extremities and applications

21/9/2007

5/10/2007

19/10/2007

26/10/2007

2/11/2007

 

 

 

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-18:00

Στα πλαίσια του μαθήματος ΜΑΣ 853 – Σεμινάριο Εφαρμοσμένης Στατιστικής (Xειμερινό Εξάμηνο 2007/2008)

 

 

1.      21/9/2007  - Professor Alfred Muller, Heriot Watt University, Modelling and Comparing Dependencies with Copulas and Levy Copulas

 

2.      5/10/2007 – Ioannis Kasparis, Πανεπιστήμιο Κύπρου, The Bierens Test for Some Nonstationary Models.

 

3.      19/10/2007 – Professor Yoav Benjamini, Tel Aviv University, What can be Learned about false discovery rates from very large problems

 

4.      26/10/2007 – Professor Piotr Fryzlewicz, University of Bristol,

                (a) Locally Stationary Modelling in Fiance: The Haar-Fisz Transform  

                (b) Binary Segmentation of Time-Varying Arch-Processes

 

5.      2/11/2007  - Professor Holger Dette, Ruhr-Universitaet Bochum, Optimal Designs for Nonlinear Regression.

 

04/06/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Roman Dwilewicz

University of Missouri

A short introduction to Cauchy-Riemann Theory

30/5/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Natalyia Ivanova

Institute of Mathematics, of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Kiev, Ουκρανία

Construction of invariant solutions of partial differential equations

23/5/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Christo Ivanov Christov

Department of Mathematics, University of Louisiana at Lafayette, USA

Collision Dynamics of Quasi-Particles Governed by Vector NLSE with Strong Cross-Modulation

2/5/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Μιχάλης Λάμπρου

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποδείξεις θεωρημάτων της επιπεδομετρίας με έξοδο στον χώρο

27/4/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 038 (κτίριο 12)

15:00-16:00

Νικόλαος Τσιρίβας

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθολικές σειρές Taylor με βάρη

18/4/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 038 (κτίριο 12)

12:00-13:00

Natalia Bochkina

Centre for Biostatistics, Imperial College London

Tail posterior probability for analysis of gene expression data

21/3/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Ευάγγελος Στεφανόπουλος

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Universal series by fundamental solutions of the Cauchy-Riemann operator

 

14/3/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 038 (κτίριο 12)

16:30-17:30

Ευάγγελος Στεφανόπουλος

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Heteroclinic connections for multiple-well potentials in anisotropic media

7/3/2007 και 28/2/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Alexander Olevskii

University of Tel Aviv, Israel

Translations and generators

 

14/2/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Christoph Schwab

Seminar of Applied Mathematics, Zurich-Switzerland

Deterministic Approximations of Elliptic PDEs with Stochastic Coefficients

9/2/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 037 (κτίριο 12)

14:00-15:00

Udi E. Makov

Department of Statistics, University of Haifa

Structural Equation Modeling and its application in product development

7/2/2007

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

16:00-17:00

Βασίλης Νεστορίδης

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθολικές σειρές Taylor και μη επεκτάσιμες αμφιμονότιμες ολόμορφες συναρτήσεις

 

 

31/1/2007

 

 

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 039 (κτίριο 12)

 

16:00-17:00

 

 

Νίκος Στυλιανόπουλος

 

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Finite-term relations for planar orthogonal polynomials

 

 

7/2/2007

14/2/2007

21/2/2007

6/3/2007

13/3/2007

20/3/2007

16/4/2007

17/4/2007

18/4/2007

25/4/2007

2/5/2007

 

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ- 038 (κτίριο 12)

08:30-09:30

Στα πλαίσια του μαθήματος ΜΑΣ 851 – Σεμινάριο Εφαρμοσμένης ΣτατιστικήςMeasures of Information, Entropy, and Divergence and Related Topics (Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007)

 

1.      7/2/2007   Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Measures of Divergence and Model Selection (General)

 1. 14/2/2007   Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Model Selection and Tests (AIC)

 1. 21/2/2007   Αν. Καθηγητής Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Measures of Entropy + Divergence  (General)

 1. 6/3/2007   Kυριάκος Ματθαίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

BHHJ Measure: Properties

 1. 13/3/2007   Kυριάκος Ματθαίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

BHHJ Measure: Goodness of Fit Tests

 1. 20/3/2007   Kυριάκος Ματθαίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

BHHJ Measure: Model Selection (DIC)

 1. 16/4/2007 & 17/4/2007  Prof. Marlos Vianna

Symmetry Studies

 1. 18/4/2007 Καθηγητής Κωνσταντινος Ζωγράφος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Entropies + Divergences

 1. 25/4/2007  Επίκουρη Καθηγήτρια ΄Ιλια Βόντα, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Survival Models + AIC

 1. 2/5/2007  Καθηγητής Τάκης Παπαϊωάννου, Πανεπιστήμια Πειραιώς και

Measures of Info + Divergence (Recent Developments)