ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2006

 

Hμερομηνία Διάλεξης

Αίθουσα

Ωρα

Ομιλητής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τίτλος

 

01/02/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

(κτήριο 12)

16: 00-17 :00

Καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

Toμέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΄Ερευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διακριτές Κατανομές

 

 

08/02/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

(κτήριο 12)

16: 00-17 :00

Δρ. Μαρίνο Ιωαννίδη

 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

 

Από τον Πλάτωνα μέχρι την ψηφιοποίηση: Η τρισδιάστατη επανακατασκευή του κόσμου

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

15/02/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

(κτήριο 12)

16: 00-17 :00

Μιχάλης Συκιώτης

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

Εξωτερικοί Αυτομορφισμοί Υπερβολικών Ομάδων

 

 

15/02/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

(κτήριο 12)

 

14:30-15:30

 

Prof. Terry Sheil-Small

 

University of York, UK

 

Some remarks on real analytic polynomials

 

 

17/02/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

(κτήριο 12)

 

14:30-15:30

 

Prof. Frederic Dias

 

 

Centre de Mathematiques ed de leurs applications, Ecole Normal Superieure de Cachan

 

Modeling of three-dimensional water waves

 

 

01/03/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

(κτήριο 12)

 

16: 00-17 :00

 

Νίκος Τζιόλας

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Tρισδιάστατη Αμφίρητη Γεωμετρία.  Μια εισαγωγή στο πρόγραμμα του Mori.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

08/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

(κτήριο 12)

 

16: 00-17 :00

 

Δημήτρης Παπαγεωργίου

 

Department of Mathematical Sciences and Center for Applied Mathematics and Statistics,New Jersey Institute of Technology

 

Free Surface Flows with Surface Tension

 

 

08/03/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

(κτήριο 12)

 

15: 00-16 :00

 

Prof. Andreas Kollross

 

 

University of Augsburg, Germany

 

 

On the four colour theorem

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

15/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

17:00-18:00

 

Δρ. Δημήτρης Παντελή

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Optimal use of flexible servers in two-stage tandem queueing systems with operating costs

 

 

15/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

16:00-17:00

 

Iωάννης Μίχος

 

Πανεπιστήμιο Κυπρου

 

Ο φορέας της ελεύθερης Lie  άλγεβρας και τα προβλήματα του Schutzenberger

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί  σε δύο μέρη

16/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ-039

 

12:30 – 14:00

 

Γιώργος Κωστάκης

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

Πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία Υπερκυκλικότητας

 

 

17/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

15:00-16:00

Prof. Dr. Michael Eiermann

 

 

ΤU Bergakademie Freiberg, Germany

On the Convergence of Krylov Subspace Methods for the Evaluation of Matrix Functions

 

22/03/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

1700-18:00

 

Βάγια Βλάχου

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύμπτωση κλάσεων καθολικών σειρών Laurent

 

 

21/3/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

1700-18:00

 

Λουκάς Γραφάκος

University of Missouri, Columbia, USA

 

Medical Imaging

 

 

22/03/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

16:00-17:00

 

Iωάννης Μίχος

 

Πανεπιστήμιο Κυπρου

 

Ο φορέας της ελεύθερης Lie  άλγεβρας και τα προβλήματα του Schutzenberger

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

24/3/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

15:00-16:00

 

Λουκάς Γραφάκος

 

University of Missouri, Columbia, USA

 

Medical Imaging

 

 

29/03/2006

 

 

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

Kαθηγητής Βασίλης Νεστορίδης

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

 

 

Αbstract theory of universal series and applications

 

 

 

 

 

 

29/3/2006

 

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

15:00-16:00

 

 

Καθηγητής Παντελής Δαμιανού

 

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Εισαγωγή στο πρόβλημα ADE

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

05/04/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

12:00-13:00

 

Eπικ. Καθηγ. Δημήτρης Χατζηλουκάς

Cyprus College

 

Extended Abstract Theory of Universal Series with Applications to the Theorems of Seleznev and Fekete

 

05/04/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

13:30-14:30

 

 

Bαγγέλης Στεφανόπουλος

 

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Uniform approximation by universal series on arbitrary sets

 

05/04/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

15:00-16:00

 

 

 

Prof.  Ulrich Koschorke

 

 

 

University of Siegen, Germany

 

 

 

Coincidence free pairs of maps

 

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

07/04/2006

 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 

12:00-13:00

 

 

Stefan Guttel

 

 

TU Freiberg, Germany

 

 

Matrix functions and their approximation by polynomial methods

 

 

12/04/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

15:00-15:45

Professor Anne Pichereau

 

University of Poitiers, France

 

Poisson Cohomology in low dimensions

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

12/04/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

15:45-16:30

Καθηγητής Παντελής Δαμιανού

 

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Transverse Poisson structures and ADE singularities

 

Στα πλαίσια του σεμιναρίου Καθαρών Μαθηματικών Άλγεβρα-Γεωμετρία

12/04/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

16:30-17:30

 

 

Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωγράφος

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελλειπτική Οικογένεια Κατανομών και Μονότονα Ελλιπή Δεδομένα: Διαδικασίες Εκτίμησης, Ελέγχου Υποθέσεων και Ταξινόμησης

 

13/04/2006

 

Αίθουσα XΩΔ01  102

 

11:00-12:00

Καθηγητή Νικόλαο Αλικάκο

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Heteroclinic Connections for Multiple-Well Potentials with Several Global Minima

 

13/04/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

14:30-15:30

 

Jean-Mark Vanden-Broeck

 

University of East Anglia

 

Boundary integral equation methods for two and three dimensional nonlinear free surface flows

 

03/05/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

16:00-17:00

 

Aν. Καθηγ. Γιώργος Σωκράτης Σμυρλής

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Universal series related to fundamental solutions of elliptic operators

 

14/06/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

11:00-12:00

Nικόλας Χρίστου

 

Department of Statistics, UCLA

 

Demonstration and Assessment of the Statistics Online Computational Resourse (SOCR)

 

25/9/2006  και

28/9/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 

11:00-13:00

 

Second Workshop in Group Analysis of Differential Equations – Integrable Systems

 

1.       R. Popovych, Universität Wien, Austria

“Normalized classes of nonlinear Schrödinger equations”

 

2.       M. Agrotis, University of Cyprus

“On the super-integrability of the Toda lattice”

 

3.       N. Ivanova, Isntitute of Mathematics of NAS of Ukraine

“Conservation laws of multidimensional diffusion equations”

 

4.       K. Konstandinides, University of Cyprus

“Integrability of Lotka-Volterra systems in three dimensions”

 

5.       O. Vaneeva, Institute of Mathematics of NAS of Ukraine

“Group classification  of a class of variable coefficient reaction-diffusion equations”

 

6.       H. Popovych, Universität Wien, Austria

“Symmetry reductions of Euler-equations

 

7.       C. Tsaousi, University of Cyprus

“Differential invariants for hyperbolic equations”

 

   

04/10/2006 

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

11:00-12:00 

Mιχάλης Μαριάς 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Spectral multipliers on Kleinian groups 

 

 04/10/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

14:30-15:30 

Δημήτρης Γαντζουράς 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθννών 

On Mixing and Ergodicity in Motion Groups 

 

04/10/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 038

 (κτήριο 12)

 

16:00-17:00

Satoshi Ishiwata

University of Tsukuba, Ιαπωνία A connectivity of discrete nilpotent groups  
19/10/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 

14:30-15:30

Aνδρέας Σάββα Χαλιλάη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Complete minimal hypersurfaces with zero Gauss-Kronecher, curvature in the Euclidean space

 

 
26/10/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 
12:00-13:00

Prof.  Mina B. Abd-el Malek

Alexandria University , Egypt The characteristic function method of nonlinear sheared flows with free surface under gravity  

23/10/2006

26/10/2006

2/11/2006

6/11/2006

27/11/2006

30/11/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 

15:00-17:00

 

1η σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων στα Καθαρά Μαθηματικά

Mini-Workshop: Topics in Several Complex Variables and Geometry

 

Speakers:

 

M. Abate (Pisa)

 

L. Aizenberg (Bar Ilan): Bohr and Rogosinski  phenomena in Complex Αnalysis, 23.10.2006, 26.10.2006

                                                                         

G. Gentili (Firenze):  A new theory of Regular  Functions of a quaternionic variable,  27.11.2006, 30.11.2006

 T. Hatziafratis (Athens)

 Α. Ηenaut (Bordeaux): Αn introduction to planar Web  Geometry, 2.11.2006, 6.11.2006     

 
     

1/11/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 
16:00 – 17:00

Καθηγητής Μιχάλης  Ανούσης

 

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος

 

Συσταλτικές Διαταραχές σε ΄Αλγεβρες Τελεστών

 
 

15/11/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

16:00 – 17:00

Martin Lamprecht

 

University of Würzburg, Germany

 

Polynomials with all zeros on the unit circle

 

 

22/11/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

16:00 – 17:00

Dr. Lisa Oberbroeckling

 

Department of Mathematical Sciences, Loyola College USA

 

Generalized and Drazin inverses  in certain Banach algebras of operators  
28/11/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 

16:00-17:00

Ιωάννης Πλατής

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

New developments in complex hyperbolic geometry

 

 
6/12/2006

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 039

 (κτήριο 12)

 
16:00 – 17:00

Eπισκ. Λέκτορα Αρη Τερσένοβ

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Solvability of the Dirichlet problem for anisotropic

quasilinear degenerate elliptic equations

 
 

18/12/2006

 

Αίθουσα σεμιναρίων Τμήματος ΜΑΣ – 037

 (κτήριο 12)

 

17:00-18:00

 

Επικ. Καθηγ. Κώστα Χουσιάδα Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος Αριθμητικές Προσομοιώσεις με χρήση Υπερ-Υπολογιστών: Η Επίδραση Πολυμερικών ουσιών σε Τυρβώδη Ροή